مقاله در مورد ايستگاه هاي آتش نشاني پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ 16:52

ایستگاه آتش نشانی

 

اهمیت اداره آتش نشانی در شهرها، کارخانه ها، پالایشگاهها و مراکز صنعتی بر هیچکس پوشیده نیست لذا محل احداث ساختمان وامکانات یک ایستگاه آتش نشانی بایستی دارای استاندارد خاصی باشد که در این مبحث به معرفی استاندارد   IPS-E-SF-520  برای یک ایستگاه آتش نشانی  می پردازیم.

در ابتدا دانستن اين موضوع حائز اهميت است كه يك ايستگاه آتش نشاني بايد درمكاني دور از هر گونه خطر، نزدیک به تاسیسات تحت پوشش و در كنار مركز كنترل پيام  و محل كار آتش نشانها ساخته شود.

 

انواع و سايزهاي ايستگاه آتش نشاني

a)ايستگاهاي آتش نشاني براي پالايشگاهاي بزرگ ( پتروشيمي و پالايشگاه گازي)

b)    ايستگاه آتش نشاني براي پالايشگاههاي كوچك و متوسط مانند پتروشيمي و پالايشگاه گاز

c) ايستگاه آتش نشاني واحدهاي صنعتي و يا ايستگاههاي برق

d)    ايستگاههاي آتش نشاني بدون آتش نشان

نوع A) شامل اتاقهاي اداري ايمني و آتش نشاني، مركزکنترل، امكانات آموزشي و ايستگاه آتش نشاني تمام وقت می باشد.

نوع B) شامل اتاقهاي اداري ايمني و آتش نشاني و امكانات آموزشي دوره اي ايمني و آتش نشاني به صورت موقتي وایستگاه آتش نشانی  تمام وقت می باشد.

نوع C) شامل ايستگاه آتش نشاني در واحدهاي صنعتي بصورت تمام وقت می باشد.

نوع D) ايستگاههاي آتش نشاني فاقد آتش نشان ( ايستگاه آتش نشاني در مكاني مستقر شده كه در هنگام دريافت Alarm آتش نشانهاي منتخب مي بايست به ايستگاه مراجعه نمايند).

نكته: در ايستگاههاي آتش نشاني بدون نفر اپراتورهاي آموزش ديده سايت در مواقع ضروري بايستي وارد عمل شوند.

تمام وقت: منظور ازتمام وقت حضور آتش نشانهاي حرفه اي به صورت 24 ساعته در ایستگاه می باشد .

 

ايستگاههاي آتش نشاني براي واحدهاي صنعتي بزرگ ) نوع A (

واحدهاي صنعتي بزرگ شامل پالايشگاههاي پتروشيمي، گاز و واحدهاي استخراج، نفت خام و واحدهاي تصفيه، ( بارگيري و  تخليه ) و مخازن نگهداري جزء واحدهای صنعتی بزگ محسوب شده و بايد داراي آتش نشانهاي تمام وقت و مجهز به حداقل 3 خودرو آتش نشاني و 3 خودرو كمكي يا  پشتيبان باشنداز قبيل:

a)     دو دستگاه خودرو آتش نشاني چند منظوره (پنج نفر آتش نشان )

b)    دو دستگاه خودرو اصلي آتش نشاني ( دو آتش نشان )

c)     يك دستگاه خودرو پودر آتش نشاني ( يك آتش نشان )

d)    سه خودرو كمكي يا پشتيبان ( بدون آتش نشان )

e)     يك دستگاه بالابر هيدروليكي

f)      يك دستگاه نجات

g)     يك دستگاه خودرو آمبولانس

h)    يك دستگاه خودرو پيشرو افسر فرمانده آتش نشاني

i)       يك دستگاه خودرو استيشن افسر شيفت آتش نشاني

j)       يك دستگاه خودرو استيشن جهت گروه تعميرات

 

 

5.1.2)           جايگاه خودروهاي آتش نشاني:

5.1.2.1)      ايستگاه آتش نشاني ميبايست مجهز به پاركينگ و مكاني براي خودروهاي مورد نياز آتش نشاني، فوم تريلرها، تریلر نجات و دیگر تريلرهاي قابل حمل باشد، همچنين بايد به گونه اي طراحي و مستقر شود كه در آينده امكان حداقل توسعه (25%) را داشته باشند.

5.1.2.2)      پاركينگ ايستگاه آتش نشاني واحدهاي صنعتي بزرگ مي بايست داراي حداقل 6 دهانه باشند.

5.1.2.3)             تمامي خودروهاي آتش نشاني مي بايست امكان ورود و خروج از دو طرف دهانه پاركينگ را داشته باشند (جلو وعقب ايستگاه آتش نشاني).

5.1.2.4)      اگر ايستگاه آتش نشاني در محدوده يك خيابان اصلي مجاز مستقر شده است بايد بررسي و اقدامات لازم جهت نصب چراغ ترافيك انجام شود و همچنين مجهز به علائم مشخص كننده خروج خودروهاي آتش نشاني از ايستگاه باشد.

5.1.2.5)      ورودي و خروجيها ی پاركينگ در مکانهایی که دارای شرایط آب وهوایی نامطلوب می باشند مي بايست توسط دربهايي بسته شوندتا از مستهلک شدن خودروهای آتش نشانی وهمچنین ورود افراد غیر مجاز به ایستگاه جلوگیری گردد. براي مثال نصب دربهاي كركره اي، بکار بردن این نمونه از درها به منظور تسريع در باز نمودن خروجي می باشد و ساختار آن ميبايست به گونه اي باشد كه خودروها بتوانند بدون تاخير از آن عبور نمايند.

5.1.2.6)      پاركينگهاي بدون درب در شرايط آب و هوايي مناسب در نظر گرفته ميشوند اما ميتواند موجب ورود افراد غير مجاز به ايستگاه آتش نشاني گردد.

5.1.2.7)      در مناطقي كه هوا سرد است واحتمال يخ زدگي وجود دارد بايد ايستگاه را برطبق شرايط موجود به وسايل حفاظت كننده در برابرسرما مجهز نمود.

5.1.2.8)      هر دهانه بايستي داراي سوكت برق و كابل مخصوص براي شارژباطريهاي خودروودرصورت نياز استفاده براي گرمكن مربوط به سيستم خنك كننده موتور باشد وطوري طراحي شده باشد كه با حركت ماشين تمام اتصالات جدا گردد .

5.1.2.9)      ارتفاع پاركينگهاي مجهز به درب نمي بايست كمتر از 5 متر باشند و فضاي خالي بين خودروها , خودرو با ديوار و دربهاي پاركينگ از هر طرف مي بايست 5/1 متر باشد. عرض خودروهاي آتش نشاني تقريبا ً 5/2 متر مي باشد.

5.1.2.10)    طول پاركينگ بايد بر اساس طول بزرگترين خودروي آتش نشاني زمانی كه  يك مانيتور آب و فوم متحرك به آن متصل است در نظر گرفته شود كه این طول  حدودا 11 متر ميباشد .

5.1.2.11)    ايستگاه آتش نشاني ميبايست مجهز به چال سرويس در قسمت تعميرات باشد تا در صورت نیاز از آن برای بررسی زیر خودروودیگر کارها استفاده نمود.

5.1.2.12)    محوطه پاركينگ ميبايست مجهز به يك دستگاه كمپرسور هوا جهت آزاد سازي ترمز خودروهاي آتش نشاني در صورت نياز باشد.

 

5.1.3)              كارگاه – دفتر اداري و ديگر امكانات آتش نشاني

اين كارگاه بايد داراي امكانات زير باشد :

5.1.3.1)      يك گارگاه شامل ميز كار و يك دستگاه دريل ثابت و ماشين هاي سنگ زني و دستگاهاي تست خاموش كننده و ابزارهايي براي تست و سرويس ديگر تجهيزات به عنوان مثال دستگاه هاي اظطراري و تنفسي ميباشد.

5.1.3.2)             انبار قطعات يدكي

5.1.3.3)             محل شارژ خاموش كنندهاي آتش نشاني.

5.1.3.4)      اتاقهايي جهت نگهداري سيلندرهاي  CO2و N2 و كمپرسور شارژ و همچنين مي بايست اتاقي جداگانه براي دستگاه شارژ سيلندرهاي تنفسي تعبيه شود

5.1.3.5)      اتاق آموزش آتش نشاني ميبايست مجهز به white board ، ويديو پرژكتور و دستگاههاي صوتي تصويري با صفحه نمايش باشد . گنجايش اين اتاق بايستي براي 30 نفر طراحي گرددو اين اتاق بايستي دائما تحت اختيار پرسنل جهت آموزش ايمني وآتش نشاني باشد .

5.1.3.6)      امكانات موجود در اتاق افسر فرمانده و رئيس آتش نشاني و پرسنل اداري ميبايست مطابق نياز آنها باشد.

5.1.3.7)      رخت كن ، سرويسهاي بهداشتي ، اتاق غذا خوري و ديگر امكانات ميبايست جهت پرسنل در نظر گرفته شود.

5.1.3.8)             اتاق كنترل با وسايل ارتباطي و اعلام كننده حريق و يك پانل ثبت كننده تعبيه شده باشد .

5.1.3.9)             فراهم كردن انباري جهت بارگيري فوم .

5.1.3.10)    تامين نمودن يك هايدرانت با آب شيرين و امكانات لازم جهت شستشوي لوله هاي خودروها به همراه وسايل شستشوي هوزهاي آتش نشاني كه در پشت ايستگاه تعبيه شده است.

5.1.3.11)      ايستگاه آتش نشاني مي بايست مجهز به سيستم تهويه مطبوع هوا باشد        

5.1.3.12)    در ايستگاه آتش نشاني مي بايست اتاقي به منظور خشك نمودن هوزهاي آتش نشاني ، لباسها و ديگر امكانات در نظر گرفته شود

   

5.2)              ايستگاه آتش نشاني براي واحدهاي صنعتي متوسط يا كوچك

5.2.1)           عمومي

5.2.1.1 بسته به قابليت سايت ، ادوات ثابت يا قابل حمل آتش نشاني، براي واحدهاي صنعتي متوسط يا كوچك حداقل نياز به يك ايستگاه آتش نشاني تمام وقت (24 ساعته) مجهز به 5 خودرو آتش نشاني و تريلي مي باشد.

 

 

5.2.2)      نوع خودروهاي آتش نشاني و تعداد خدمه آن

a)يك دستگاه خودرو آتش نشاني چند منظوره (پنج نفر آتش نشان )

b)    يك دستگاه خودرو اصلي آتش نشاني ( دو آتش نشان )

c) خودروهاي آتش نشاني كمكي يا پشتيبان و يك تريلر (3 دستگاه بدون سرنشين )، بازرسي ، چك و همچنين تست خاموش كننده ها و تجهيزات اضطراري به تعداد 2 نفر در روزانجام شود .

 

5.2.3)           جايگاه  خودروهاي آتش نشاني:

5.2.3.1)     ايستگاه آتش نشاني ميبايست مجهز به پاركينگ و مكاني براي خودروهاي مورد نياز آتش نشاني و ديگر تريلرها باشد. و همچنين طراحي پاركينگي با پنج دهانه كه امكان توسعه در آينده را داشته باشد.

 

5.2.3.2)           فضاهاي مورد نياز ساختمان آتش نشاني

a)   اتاقهايي براي رئيس و پرسنل آتش نشاني .

b)  ميز كار، امكانات تست و سرويس خاموش كننده ها و تجهيزات اضطراري .

c)   اتاق كمپروسور هوا وشارژ N2 وCO2  .

d)  اتاق آموزش براي بيست نفر.

e)   آماده سازي اتاق استراحت ،رختكن وناهار خوري .

f)    انبار.

g)   اتاق كنترل .

h)  زمين آموزش آتش نشاني .

5.2.4)           تسهيلات ديگري كه بايد فراهم شود به قرار زير است :

5.2.4.1)      سيستم ارتباطات واعلام خطر.

5.2.4.2)      وسايل ديداري آموزش .

5.2.4.3)   تهيه كابل ارتباطي براي شارژباطري ماشينهاي آتش نشاني واستفاده در گرمكن مربوط به سيستم خنك كننده موتور در صورت نياز.

5.2.4.4)   اگر نفرات سايت بعنوان آتش نشان انتخاب شدند مي بايست به وسايل مورد نياز مجهز شوند  .

5.2.4.5)      تداركات براي ذخيره وبارگيري فوم .

5.2.4.6)      هايدرانت آتش نشاني با هوز شور وچنگك براي خشك كردن هوزها.

 

 

 

5.3)              ايستگاه آتش نشاني فرعي

5.3.1)       براي هر پالايشگاه بزرگ خارج از سايت اصلي ويامحدوده اي كه احتمال خطر آتش سوزي دارد  وجود يك ايستگاه فرعي لازم است .آتش نشانان وابزار وماشين آلات ايستگاه فرعي مي بايست قبل از رسيدن پرسنل آتش نشاني اصلي در صحنه حضور يابند .

5.3.2)       جاي پارك : ساختمان آتش نشاني مي بايست شامل دو جاي پارك باشد يكي از آنها همراه با چاله سرويس ،دو ماشين آتش نشاني همراه با شش آتش نشان كه بصورت آماده باش هستند .

5.3.2.1)    موارد زير كه نياز ايستگاه مي باشد :

a)  جاي پارك مي بايست داراي وسايل شارژ باطري وگرم كننده موتوربراي ماشينهاي آتش نشاني باشد.

b)    داراي 11 متر طول ،4.5 متر عرض ونبايد كمتر از 5 متر ارتفاع باشد.

c)  رختكن، اتاق استراحت، اتاق تميز كردن وآويزان كردن هوزهاي آتش نشاني، ميز كار، اتاق ناهار خوري، اتاق خشك كردن هوزها.

d)    پانلهاي اعلام خطر و ارتباطات ايستگاه آتش نشاني.

e)     انبار براي نگهداري تجهيزات آتش نشاني ومايع فوم آتش نشاني.

f)      هايدرانت آتش نشاني همراه با هوز شور وتجهيزات نظافت.

 

 

 

5.4)              نگهداري ايستگاه

5.4.1)               نگهداري ايستگاه همراه با سه جاي پارك با ماشين آتش نشاني وهمراه با دو راننده براي هر شيفت .

5.4.2)      هنگامي كه آتش سوزي رخ مي دهد مي بايست مناسب ترين ماشين عمليات همراه با راننده وافراد آموزش ديده كارآمد براي انجام وظايف اعزام شوند .

5.4.3)      مي توان در بعضي مواقع ايستگاه را بدون نفر نگهداري كرد كه در اين موارد با شنيدن آلارم افرادآتش نشاني كه در دسترس هستند خود را به محل حادثه مي رسانند .

5.4.4)      اين مورد فقط براي كارهاي ضروري وحساس مي باشد اگر چه نيروي كمكي در صورت نياز مي بايست در دسترس باشد .

5.4.5)      ايستگاه خالي از آتش نشان مي بايست قفل شده وفقط بوسيله آتش نشانان باز گردند . بازديد از ايستگاه بدون نفر بايستي بصورت هفتگي انجام شود .

5.4.6)               تجهيزات مورد نياز براي ايستگاه موردنظر :

1-                 رختكن براي افراد

2-                 ارتباط مستقيم با ايستگاه اصلي

3-                 سيستم اعلام خطر

4-                 انبار

5-                 هوز شور وتجهيزات مربوطه

6-                 دفتركار

7-                 ميز كار

 

نوشته شده توسط محمد خالقی-سرپرست و مربی آتش نشانی فاز12  | لینک ثابت |